ژل گرم کننده

حاوی عصاره طبیعی دارچین
ژل لوبریکانت بر پایه آب
ایجاد احساس لذت بخش در ناحیه کلیتوریس
برطرف کننده خشکی واژن و افزایش رضایت در رابطه جنسی
دارای اثر تحریک کننده قوی برای بانوان
ایجاد احساس گرمای ملایم در محل تماس

توضیحات

حاوی عصاره طبیعی دارچین
ژل لوبریکانت بر پایه آب
ایجاد احساس لذت بخش در ناحیه کلیتوریس
برطرف کننده خشکی واژن و افزایش رضایت در رابطه جنسی
دارای اثر تحریک کننده قوی برای بانوان
ایجاد احساس گرمای ملایم در محل تماس