ژل روان کننده

حاوی رایحه طبیعی گل سرخ
ژل لوبریکانت بر پایه آب
با قابلیت روان کنندگی بالا و بادوام
بهبود دهنده و افزایش لذت جنسی
تحریک کننده هورمون های جنسی بانوان
افزایش میل جنسی با رایحه تحریک کننده

توضیحات

حاوی رایحه طبیعی گل سرخ
ژل لوبریکانت بر پایه آب
با قابلیت روان کنندگی بالا و بادوام
بهبود دهنده و افزایش لذت جنسی
تحریک کننده هورمون های جنسی بانوان
افزایش میل جنسی با رایحه تحریک کننده