ژل تنگ کننده

حاوی عصاره طبیعی انار
لوبریکانت بر پایه آب، فاقد روغن
افزایش لذت و کیفیت رابطه جنسی
ممانعت از شل شدن و بهبود دهنده الاستیسیته عضلات واژن
رفع مشکلات خشکی واژن و بهبود روان سازی واژن
حاوی عصاره انار جهت افزایش گردش خون و ترمیم سلول ها

توضیحات

حاوی عصاره طبیعی انار
لوبریکانت بر پایه آب، فاقد روغن
افزایش لذت و کیفیت رابطه جنسی
ممانعت از شل شدن و بهبود دهنده الاستیسیته عضلات واژن
رفع مشکلات خشکی واژن و بهبود روان سازی واژن
حاوی عصاره انار جهت افزایش گردش خون و ترمیم سلول ها