ژل تاخیری

حاوی لیدوکائین و عصاره نعنا
تاخیر در انزال و افزایش مدت زمان مقاربت
ارگاسم هم زمان و نهایی
دارای اسانس نعنا برای ایجاد حس خنکی
مناسب برای استفاده آقایان

توضیحات

حاوی لیدوکائین و عصاره نعنا
تاخیر در انزال و افزایش مدت زمان مقاربت
ارگاسم هم زمان و نهایی
دارای اسانس نعنا برای ایجاد حس خنکی
مناسب برای استفاده آقایان