اسپری تاخیری لالیک

دارای لیدوکائین جهت تاخیر در انزال
مناسب برای افراد دارای مشکلات زودانزالی و نعوظ
فرمولاسیون سالم و بی ضرر، بدون ایجاد حساسیت
بهبود دهنده کیفیت رابطه جنسی

توضیحات

دارای لیدوکائین جهت تاخیر در انزال
مناسب برای افراد دارای مشکلات زودانزالی و نعوظ
فرمولاسیون سالم و بی ضرر، بدون ایجاد حساسیت
بهبود دهنده کیفیت رابطه جنسی